Vraagt u zich af of uw kind niet ondergesneeuwd raakt in zijn of haar groep op het kinderdagverblijf en wel genoeg aandacht krijgt? Kinderopvang Kits Oonlie vertelt waarom u zich daar bij ons geen zorgen over hoeft te maken!

Aantal kinderen per groep
Het aantal kinderen per groep op onze kinderdagverblijven is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Het komt erop neer dat op babygroepen minder kinderen worden opgevangen dan groepen voor oudere kinderen. De verticale groepen, waar baby’s en peuters op één groep worden opgevangen, zijn ook kleiner dan groepen voor alleen peuters. Dit betekent dat er per pedagogisch medewerker minder baby’s zijn dan peuters. Wij kunnen daardoor uw kind bieden wat voor zijn of haar leeftijd nodig is. Los van de regels is het praktisch gezien zo, dat niet alle kinderen op hetzelfde moment evenveel aandacht nodig hebben.

Verder zijn de pedagogische medewerkers gewend om met een groep kinderen te werken. Doordat wij een goede sfeer tussen een groep kinderen creëren kunnen wij de kinderen veiligheid en voorspelbaarheid bieden en verloopt een dag over het algemeen soepel. Daarnaast merken wij dat de invloed van kinderen op elkaar ook van groot belang is, er wordt samen tafelgedekt en opgeruimd en de kinderen volgen instructies goed op wanneer zij andere kinderen dit ook zien doen.

Mocht een groep toch veel drukte ervaren door bijvoorbeeld de groepssamenstelling, dan kunnen zij de pedagogisch werkbegeleider inschakelen voor extra ondersteuning of de pedagogisch adviseur voor advies over bijvoorbeeld het groepsproces of individuele kinderen.

Uw kind ‘in the picture’
Onze pedagogisch medewerkers rollen niet van het ene incident in het andere, zoals sommige ouders soms denken. Ze zijn prima in staat om de afzonderlijke kinderen, en dus ook uw kind, genoeg in het vizier te houden. Ze maken uw kind tenslotte de hele dag mee en kennen hem of haar daardoor goed. Hierdoor hebben ze het ook in de gaten, als het minder goed gaat met uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind meer hangt dan speelt, niet veel eet, bij de pedagogisch medewerkers in de buurt blijven in plaats van zelf te gaan spelen. Dit soort zaken worden altijd met u als ouder besproken om erachter te komen of er een oorzaak is en welke reactie het beste is. Daarnaast houden pedagogisch medewerkers kinderen extra in de gaten wanneer er bijzonderheden spelen, bijvoorbeeld als een kind een broertje of zusje krijgt of als een van de ouders langer van huis weg is of als het gezin verhuist. Kortom, uw kind staat bij ons altijd ‘in the picture’!