Vanaf heden heeft u de mogelijkheid om bij kinderdagverblijf Boekenstein vervroegde opvang af te nemen. U kunt uw kindje op aanvraag op vaste dagen of flexibel om 7.00 uur brengen. De kosten voor de vervroegde opvang bedragen €6,32 bij vaste afname en €6,41 per keer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Centrale administratie van Kits Oonlie, 072-5323576.wekker