Algemeen

Het uitgangspunt van Kinderopvang Kits Oonlie is het aanbieden van kinderopvang waarin naast het bieden van warmte en veiligheid, het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderen ontwikkelen zich in korte tijd op allerlei gebieden. Ze ontwikkelen hun motoriek, ze ontwikkelen zich cognitief, bijvoorbeeld omdat ze nadenken over hoe speelgoed werkt, ze ontwikkelen zich op sociaal gebied door te leren wachten op een ander kind, door samen te delen en te spelen. Elke ontwikkeling is uniek.

Kits Oonlie gaat ervan uit dat kinderen de behoefte hebben zich te ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van aanleg en temperament. Bij Kits Oonlie krijgen kinderen de ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Daarbij streven wij ernaar dat elk kind het leuk vindt om naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang of buitenschoolse opvanglocatie te komen en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat.

Kits Oonlie werkt op de groepen aan de hand van de volgende speerpunten:

  • Niet dwingen van de kinderen
  • Positief benaderen van de kinderen
  • Stimuleren in de ontwikkeling van de kinderen
  • Open deuren beleid op de groepen
  • Buitenspelen
U kunt door middel van het volgende formulier het pedagogisch beleid van Kits Oonlie aanvragen.


Toch ontevreden? 

Waar mensen werken kan er wel eens iets fout gaan of er is niet naar tevredenheid gehandeld. Mocht u, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn over de geboden opvang dan horen wij dat uiteraard graag. Wij behandelen alle binnengekomen klachten, opmerkingen en/of ideeën die u als ouder aandraagt. Kits Oonlie vindt het belangrijk dat uw klacht zorgvuldig in behandeling wordt genomen om te bekijken wat er aan gedaan kan worden en om ervoor te zorgen dat deze klacht in de toekomst vermeden kan worden. Hierdoor proberen we de kwaliteit van de opvang te blijven verbeteren.

U kunt uw opmerking of klacht op verschillende manieren bij ons kenbaar maken. Dit kan telefonisch, per brief, e-mail of mondeling gebeuren. Dit kan worden aangegeven bij de hoofdleidster of via de Centrale administratie. Het is daarbij van belang dat alle informatie rondom de klacht wordt verkregen en genoteerd.

Binnen 5 werkdagen nadat u uw klacht heeft doorgegeven ontvangt u een ontvangstbevestiging, op het bij Kits Oonlie bekende e-mailadres. In deze bevestiging wordt kort omschreven hoe de procedure verder verloopt. Kits Oonlie streeft ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen en zal u tussentijds op de hoogte houden van de voortgang. Uiterlijk zes weken na indiening zal de klacht zijn afgehandeld. Bij afhandeling ontvang u schriftelijk een met reden omkleed oordeel op de klacht en zal worden aangegeven binnen welke termijn eventuele maatregelen gerealiseerd zullen worden.

De directie streeft ernaar dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid opgelost kan worden, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Zij zijn een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. De Geschillencommissie kan te allen tijde worden benaderd bij klachten, vragen of opmerkingen. De meest recente klachtenregeling is terug te vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Verslag 2020

Jaarverslag 2020 klachten en ongevallen Kinderopvang Kits Oonlie 

Verslag en certificaten 2019

Jaarverslag 2019 klachten en ongevallen Kinderopvang Kits Oonlie 

Kits_Oonlie_BV_-_De_Hoefsmid_9_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Kits_Oonlie_BV_-_Middenweg_26A_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Kits_Oonlie_BV_-_Kennemerstraatweg_380A_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Kits_Oonlie_BSO_Alkmaar_BV_-_JMP_de_Biestraat_2-4_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Kits_Oonlie_BSO_Alkmaar_BV_-_Johanna_Naberstraat_81A_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Kits_Oonlie_BSO_Alkmaar_BV_-_Pater_Schiphorststraat_1-3_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Kits_Oonlie_BSO_Ypenstein_BV_-_De_Hucht_4-6_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Kits_Oonlie_Boekenstein_BV_-_Boekensteinn_46_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Kits_Oonlie_Daalmeer_BV_-_Johanna_Naberstraat_77_-_Certificaat klachtenvrij 2019

Stichting_Kinderopvang_Kits_Oonlie_-_Pater_Schiphorststraat_1-3_-_Certificaat klachtenvrij 2019 

Stichting_Kinderopvang_Kits_Oonlie_-_Toscanestraat_4_-_Certificaat klachtenvrij 2019

 

 

Verslag en certificaten 2018

Jaarverslag_2018_Ongevallen_en_Klachten

 2018_Certificaten_kinderdagverblijven_Kits_Oonlie

2018_Certificaten_BSOs_Kits_Oonlie

2018_Certificaten_Peuteropvanglocaties_Kits_Oonlie

Certificaten klachtvrij 2017

Peuteropvang Noord en Peuteropvang Zuid

BSO Ypestein, BSO Noord, BSO Centraal en BSO Zuid

Kinderdagverblijf Limmen, De Hoefsmid, Boekenstein, Plan Oost en Daalmeer

Doorzoek deze website

Virtuele tour Kits Oonlie

Volg de virtuele tour van Kits Oonlie

 

 

Kits Oonlie BV | Centrale Administratie | De Hoefsmid 9 | 1851 PZ Heiloo | T. 072 5323576 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | I. http://www.kits-oonlie.nl
Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Alkmaar

Kits Oonlie is in het bezit van het HKZ keurmerk

Like Kits-Oonlie