Binnen Kinderopvang Kits Oonlie is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden ouders en medewerkers hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij zij het gevoel hebben niet terecht te kunnen bij de directe medewerkers op de vestiging of de directie van Kinderopvang Kits Oonlie.

De vertrouwenspersoon is Cheryl Molenaar. Zij is werkzaam op de kindplanning en bereikbaar op telefoonnummer 06-30888549. Ook is zij doordeweeks te bereiken op het telefoonnummer van de Centrale administratie, 072-53 23 576.