HKZ Keurmerk

Alle vestigingen van Kits Oonlie, met uitzondering van kinderdagverblijf Picobello, zijn in het bezit van het HKZ-certificaat, toegekend door het Keurmerkinstituut. De eisen voor dit keurmerk zijn opgesteld door een breed samengestelde groep deskundigen uit de kinderopvang, waaronder vertegenwoordigers van ouders. Voordat dit certificaat werd toegekend - iets wat uitsluitend is voorbehouden aan organisaties die de kwaliteit van hun kinderopvang continu bewaken en verbeteren - is Kits Oonlie uitgebreid doorgelicht door een team van deskundigen van het Keurmerkinstituut. Belangrijke aandachtspunten bij het onderzoek: het voldoen aan wet- en regelgeving, het welzijn van de kinderen, het pedagogisch beleid en de kwaliteit van de medewerkers.

Bovendien onderzoekt het instituut elk jaar opnieuw of nog steeds wordt voldaan aan deze kwaliteitseisen. Volgens de deskundigen is een gecertificeerde organisatie een professionele organisatie, waarin het plezierig werken is en waar hoogwaardige kinderopvang wordt geboden. Wij hebben dit keurmerk al sinds 2003 en daar zijn we best trots op!