Boekstart is een landelijk programma dat het lezen met baby's wil bevorderen.  In samenwerking met de bibliotheek worden er acitiviteiten rond boeken en lezen georganiseerd, ook voor ouders.

Vanuit het project Boekstart zijn enkele pedagogisch medewerkers van Kits Oonlie getraind in het interactief voorlezen aan kinderen van 0-4 jaar. Ook is er op de vestigingen gewerkt aan een stimulerende leesomgeving en het creeren van een gepast boeken aanbod.