Een inschrijving geeft helaas niet automatisch het recht op een plaats. Op het moment dat wij een plaats beschikbaar hebben op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, nemen wij contact met u op. Als er overeenstemming is bereikt over de plaatsing, ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst. De overeenkomst dient door een van de ouders/verzorgers getekend te worden. De plaatsing is van kracht op het moment dat de plaatsingsovereenkomst door beide partijen is getekend.

Wij houden bij de plaatsing rekening met een evenwichtige leeftijdsopbouw in de groepen. Zo bestaat er de mogelijkheid dat een kind dat later is ingeschreven, eerder wordt geplaatst. Daarnaast geven wij voorrang aan personeel van Kits Oonlie en kinderen van wie al een broertje of zusje wordt opgevangen bij Kits Oonlie.

Enkele weken voor aanvang van de opvang wordt er contact met u opgenomen door de groepsleiding, voor maken van een afspraak voor een intakegesprek.